Vänd din enhet

Var vänlig och vänd din enhet till porträttläge för att surfa vidare med bästa upplevelse.

Närvarande och tillgängliga i det lokala

Hall Media har en unik mix av oberoende mediekanaler vars journalistik och berättande når en majoritet av befolkningen på de orter vi närvarar i. Engagerat, ärligt och målinriktat - tillsammans gör vi vårt berättande tillgängligt på läsarens villkor.

Läs mer

Vi hjälper dig till bättre affärer

Din mediepartner

Det är tydligt att den lokala tidningen har en viktig funktion att fylla i samhället, särskilt nu i Coronatider. Vi ser det inte minst på statistiken för våra nyhetssajter som har en stor trafikökning, men även via ett ökande antal prenumeranter. Det är viktigt för allmänheten att de känner sig trygga med att det de läser stämmer överens med verkligheten, och därför vänder de sig i större utsträckning till traditionella och trovärdiga medier när de söker information.
Vi är stolta över det viktiga arbete vi gör för att stötta det lokala samhället och näringslivet och hoppas på fortsatta goda samarbeten med handel och näringsliv så att vi kan ta oss starkare ur det här. Tillsammans med våra medierådgivare, kreatörer och analytiker skapar vi möjligheter att nå rätt kundkrets för att skapa köpkraft, engagemang och stärka ditt varumärke.

-Digitalt
-Sociala medier
-Rekrytering
-Event
-Tidningar

Kontakta oss så berättar vi mer.

Fill out my online form.

Ansvar
Hall Medias ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden i den egna tidningen. För
skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.
Hall Media förbehåller sig rätt till ändring eller att helt vägra införande av annons som strider
mot marknadsföringslagen, även om det inte meddelats annonsören vid mottagandet av
beställningen.