Vänd din enhet

Var vänlig och vänd din enhet till porträttläge för att surfa vidare med bästa upplevelse.

Var med och forma framtiden

Genom vår journalistik och kommunikation skapar vi närvaro och tillgänglighet i det lokala sammanhanget. Nyckeln till Hall Medias framtid och vår vision, tillika grunden för vår historia är mod och nyfikenhet. Välkommen att dela vår vision och forma framtiden tillsammans med oss.

Läs mer

Närvarande och tillgängliga i det lokala

Hall Media har en unik mix av oberoende mediekanaler vars journalistik och berättande når en majoritet av befolkningen på de orter vi närvarar i. Engagerat, ärligt och målinriktat - tillsammans gör vi vårt berättande tillgängligt på läsarens villkor.

Läs mer

Hall Media Creative

Kunskap, kapacitet och kreativitet.

Hall Media Creative är en produktionsbyrå som arbetar med grafisk formgivning för såväl print som digitala kanaler. Vi erbjuder tryckta produktioner som årsredovisningar, magasin, affischer och foldrar samt digitala produktioner som uppdatering av hemsidor, annonser, film och 3D.

Case

Medieproduktion