Vänd din enhet

Var vänlig och vänd din enhet till porträttläge för att surfa vidare med bästa upplevelse.

Var med och forma framtiden

Genom vår journalistik och kommunikation skapar vi närvaro och tillgänglighet i det lokala sammanhanget. Nyckeln till Hall Medias framtid och vår vision, tillika grunden för vår historia är mod och nyfikenhet. Välkommen att dela vår vision och forma framtiden tillsammans med oss.

Läs mer

Närvarande och tillgängliga i det lokala

Hall Media har en unik mix av oberoende mediekanaler vars journalistik och berättande når en majoritet av befolkningen på de orter vi närvarar i. Engagerat, ärligt och målinriktat - tillsammans gör vi vårt berättande tillgängligt på läsarens villkor.

Läs mer

Strategi och projektledning

Vi vill hjälpa er bygga en strategi som stärker ert varumärke för att kunna anpassa och utveckla er kommunikation. Med hjälp av olika frågeställningar som vi besvarar tillsammans med er tar vi fram en strategi som vi sedan skapar content utefter som appliceras i alla tänkbara kanaler och plattformar för en tydlig röd tråd.

Vad vi gör
– Analys, research, strategi och målsättning
– Kommunikationsstrategi för alla kanaler
– Varumärkes- och designstrategi

Vi jobbar gärna som din externa marknadsavdelning, läs mer om det här!