Vänd din enhet

Var vänlig och vänd din enhet till porträttläge för att surfa vidare med bästa upplevelse.

Var med och forma framtiden

Genom vår journalistik och kommunikation skapar vi närvaro och tillgänglighet i det lokala sammanhanget. Nyckeln till Hall Medias framtid och vår vision, tillika grunden för vår historia är mod och nyfikenhet. Välkommen att dela vår vision och forma framtiden tillsammans med oss.

Läs mer

Närvarande och tillgängliga i det lokala

Hall Media har en unik mix av oberoende mediekanaler vars journalistik och berättande når en majoritet av befolkningen på de orter vi närvarar i. Engagerat, ärligt och målinriktat - tillsammans gör vi vårt berättande tillgängligt på läsarens villkor.

Läs mer

Engagemang och ärlighet

Hall Media har en unik mix av oberoende mediekanaler vars journalistik och berättande når en majoritet av befolkningen på de orter vi närvarar i. Engagerat, ärligt, målinriktat och tillsammans gör vi vårt oberoende berättande tillgängligt på läsarens villkor. Vi levererar kvalitativ journalistik, berättande och kommunikation genom samtida distributionskanaler till våra läsare och målgrupper.

Vi investerar i och stärker det lokala sammanhanget. Vi vill lyfta de lokala nyheterna och är stolta över att kunna bidra till sammanhållning och utveckling i de regioner där vi är verksamma. På så sätt är vi landsortens beskyddare.

Vårt uppdrag och vår närvaro är viktigare än någonsin. Vi finns i relevanta kanaler och medier. Alltid med journalistiken, berättandet och samhället som mittpunkt.

Våra tidningar