Vänd din enhet

Var vänlig och vänd din enhet till porträttläge för att surfa vidare med bästa upplevelse.

Närvarande och tillgängliga i det lokala

Hall Media har en unik mix av oberoende mediekanaler vars journalistik och berättande når en majoritet av befolkningen på de orter vi närvarar i. Engagerat, ärligt och målinriktat - tillsammans gör vi vårt berättande tillgängligt på läsarens villkor.

Läs mer

Employer Brand
Vi hjälper er att stärka ert employer brand (arbetsgivarvarumärkeshantering) Det vill säga att hantera och arbeta med ett företags varumärke utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Hur ni som arbetsgivare uppfattas är av största vikt, framförallt i en tid där många upplever att det är svårt att rekrytera rätt kompetens på grund av låg arbetslöshet och hög konkurrens. Employer Brand har stor betydelse för att attrahera rätt medarbetare, eftersom människor arbetar för företagskulturer och inte för företag.

Jobbportal/platsannonsering
Vi hjälper dig att nå både passivt och aktivt arbetssökande. Detta gör vi genom hög lokal räckvidd i våra egna kanaler, sociala medier och andra externa kanaler genom programmatic. En kontakt, flera kanaler.

Jobb nära dig
På våra lokala sajter har vi under fliken Jobb våra digitala rekryteringsannonser.

Fill out my online form.

Ansvar
Hall Medias ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden i den egna tidningen. För
skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.
Hall Media förbehåller sig rätt till ändring eller att helt vägra införande av annons som strider
mot marknadsföringslagen, även om det inte meddelats annonsören vid mottagandet av
beställningen.