Vänd din enhet

Var vänlig och vänd din enhet till porträttläge för att surfa vidare med bästa upplevelse.

Var med och forma framtiden

Genom vår journalistik och kommunikation skapar vi närvaro och tillgänglighet i det lokala sammanhanget. Nyckeln till Hall Medias framtid och vår vision, tillika grunden för vår historia är mod och nyfikenhet. Välkommen att dela vår vision och forma framtiden tillsammans med oss.

Läs mer

Närvarande och tillgängliga i det lokala

Hall Media har en unik mix av oberoende mediekanaler vars journalistik och berättande når en majoritet av befolkningen på de orter vi närvarar i. Engagerat, ärligt och målinriktat - tillsammans gör vi vårt berättande tillgängligt på läsarens villkor.

Läs mer

Den lokala tidningen har fortfarande en stark ställning med en hög trovärdighet. Vi kan genom våra papperstidningar erbjuda en hög räckvidd med en köpstark målgrupp. Våra läsare har betalat för innehållet och spenderar därför fortfarande mycket tid i vår produkt, vilket gör det till ett bra tillfälle att få lite längre tid med läsarna i det numera allt större bruset av kanaler att nå ut i. Man förväntar sig att annonser ska vara en del av tidningen och har därför en mer positiv inställning till reklam i tidningen. Med en annons i tidningen syns er annons per automatik även i vår e-tidning.

I norra Småland ger vi ut Jönköpings-Postens Länstidning med en räckvidd på 151.000 läsare¹, och gratistidningarna Jönköping Nu, Finnveden Nu, Höglandet Nu, Västboandan och Tranås Aktuellt. I södra Småland finns Smålänningen med en räckvidd på 30.000 läsare¹, som kommer ut måndag till fredag och är en prenumererad morgontidning samt gratistidningen Veckobladet Smålänningen.
Skaraborgs Tidning i Västergötland med en räckvidd på 47.000 läsare¹, har en utgivningsfrekvens på 4 dagar/vecka och är prenumererade medan Skövde Nyheter är en veckoutgiven gratistidning. Gratistidningarna delas ut till samtliga hushåll i sina respektive regioner.

¹Orvesto helår 2018

Välkommen att kontakta oss.

Fill out my online form.

Ansvar
Hall Medias ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden i den egna tidningen. För
skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.
Hall Media förbehåller sig rätt till ändring eller att helt vägra införande av annons som strider
mot marknadsföringslagen, även om det inte meddelats annonsören vid mottagandet av
beställningen.