Vänd din enhet

Var vänlig och vänd din enhet till porträttläge för att surfa vidare med bästa upplevelse.

Var med och forma framtiden

Genom vår journalistik och kommunikation skapar vi närvaro och tillgänglighet i det lokala sammanhanget. Nyckeln till Hall Medias framtid och vår vision, tillika grunden för vår historia är mod och nyfikenhet. Välkommen att dela vår vision och forma framtiden tillsammans med oss.

Läs mer

Närvarande och tillgängliga i det lokala

Hall Media har en unik mix av oberoende mediekanaler vars journalistik och berättande når en majoritet av befolkningen på de orter vi närvarar i. Engagerat, ärligt och målinriktat - tillsammans gör vi vårt berättande tillgängligt på läsarens villkor.

Läs mer

Pressmeddelanden

Konkurrensverkets utlåtande klart

Idag har Konkurrensverkets utlåtande kommit avseende deras granskning av det tänkta förvärvet av Hall Media. Som väntat finns det inga anmärkningar och därför kommer Amedia och Mittmedia att bli nya ägare till Hall Media. Det formella tillträdet förväntas genomföras snarast. Genom den nya ägarkonstellationen ges förutsättningen för en långsiktig och stark framtid för Hall Media.

Kontaktperson

Mats Tidstrand, vd +46 36 30 41 96 mats.tidstrand@hallmedia.se

Nyheter

Visa alla