Vänd din enhet

Var vänlig och vänd din enhet till porträttläge för att surfa vidare med bästa upplevelse.

Närvarande och tillgängliga i det lokala

Hall Media har en unik mix av oberoende mediekanaler vars journalistik och berättande når en majoritet av befolkningen på de orter vi närvarar i. Engagerat, ärligt och målinriktat - tillsammans gör vi vårt berättande tillgängligt på läsarens villkor.

Läs mer

Hall Media

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy
Hall Medias personuppgiftspolicy gäller hantering av information och behandling av personuppgifter inom Hall Media AB; våra olika titlar och deras tjänster på aktuella plattformar som papperstidningar, webbsidor och appar. Tjänsterna tillhandahålls av Hall Media AB, organisationsnummer: 556100-7518.

**Varför personuppgifterna är viktiga
Hall Media är ett mediebolag som tar frågor kring personlig integritet på största allvar. Följande policy beskriver riktlinjerna för hanteringen av personuppgifter inom Hall Medias samtliga bolag, något vi är skyldiga att göra enligt dataskyddslagstiftningen GDPR i Sverige och övriga EU. Vi vill beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster och prenumererar på våra produkter.

Vilka personuppgifter sparar vi om dig?
En personuppgift är information som går att knyta till dig, exempelvis namn, adress, e-post, telefonnummer. För utom dessa sparar vi viss elektronisk information, som till exempel ip-adress, vilken enhet du använder (dator, mobil) och information om vilka sidor på våra sajter som du klickar på.

Varifrån får vi dina personuppgifter
Det är i de flesta fall du själv som är den främsta källan till de personuppgifter som vi har tillgång till, exempelvis när du fyller i namn, e-postadress, mobiltelefonnummer och leveransadress när du anmäler intresse för en tjänst eller uppdaterar personuppgifter i samband med ett nyhetsbrev, prenumeration och andra tjänster.

Vi får även information från våra betaltjänster Payex och Klarna i samband med ett köp. Från dem får vi kompletterande personuppgifter, så som personnummer, adress och telefon samt betalningsdata.

Flera av de tjänster som vi har är beroende av dina personuppgifter. Varje gång vissa av dina personuppgifter är nödvändiga för en viss produkt eller tjänst kommer vi tydligt ange att dessa är obligatoriska i ett avtal. Krävs ditt samtycke för en viss tjänst framgår detta också tydligt.

Vi använder cookies på våra webbplatser. Här finns mer information om hur dessa hanteras, samt om våra produkter. Hall Media använder dem för att lära känna dig och anpassa upplevelsen till dina behov när du använder Hall Medias tjänster. Vi sparar ingen personligt identifierbar information i cookies och är noga med att följa riktlinjer från våra leverantörer.

Hall Media har ansvaret
Det är Hall Media som enligt lag är personuppgiftsansvarig. Det innebär att om du prenumererar på en produkt från oss, anmäler att du vill ha nyhetsbrev från Hall Media eller nyttjar våra nyhetsappar och webbplatser så är det Hall Media som ansvarar för dina personuppgifter.

Vi tar ansvar för dina personuppgifter
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information - exempelvis personnummer och adress - till utomstående parter. Däremot har vi samarbeten med betrodd tredjepart som hjälper oss att driva våra produkter. Med dessa partners har vi upprättat biträdesavtal där det tydligt anges att informationen är konfidentiell.

Du har rättigheter
Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering. Vi behöver dock uppgifterna för att leverera tjänster, exempelvis en tidningsprenumeration och nyhetsbrev, detta så länge som du är kund hos oss. Du har också rätt att återkalla ett samtycke för att exempelvis avsluta en nyhetsbrevsprenumeration. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. I Sveriges fall vänder du dig till Datainspektionen.

Ändamål och laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter
Vi hanterar dina personuppgifter med största försiktighet. Det är vi som personuppgiftsansvariga skyldiga till, vilket framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning.

I det här avsnittet listar vi de ändamål vi har för insamlandet av uppgifter. Under varje punkt redovisas aktuella personuppgifter samt de grunder vi hänvisar till för vår behandling.

a) Fullgörande av avtal: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal gentemot dig.

b) Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse.

Prenumeration och distribution
Prenumerationer och att leverera tidningen till din brevlåda är något av kärnan i vår verksamhet. För att du ska få bästa service vid prenumeration, distribution av papperstidning, nyhetsbrev. Inloggning i plattformar, adressändring och liknande så samlar vi in och hanterar uppgifter om dig. Det samma gäller fakturering, bokföring, redovisning samt hantering av historik om order och betalsätt.

Personuppgifter

Namn

Adress

Personnummer

Telefonnummer

E-post

Laglig grund för vår behandling

Fullgörande av avtal

Köp i shop
När du beställer ett foto från Firarhörnan, skickar in ett Grattis eller köper någon annan tjänst eller produkt från vår shop behöver vi information om dig för att kunna genomföra din bokning eller ditt köp.

Personuppgifter

Namn

Adress

Personnummer

Telefonnummer

E-post

Laglig grund för vår behandling

Fullgörande av avtal

Kundtjänstärenden
Då och då kan du behöva hjälp med något kring ditt abonnemang. Därför vill vår Kundtjänst kunna kommunicera med dig för att erbjuda dig bästa service. Det kan handla om tips kring din prenumeration, uppehåll, hjälp med inloggning, nyhetsbrev och mycket annat. För att hjälpen ska bli så effektiv som möjligt behöver vi en del personuppgifter om dig.

Personuppgifter

Namn

Adress

Personnummer

Telefonnummer

E-post

Laglig grund för vår behandling

Avtalsenlig grund om man är kund, annars berättigat intresse.

Personalisering av artiklar
Vi vill ge dig ett personaliserat innehåll. För det använder vi profilering. Det innebär att vi analyserar historisk beteendedata, till exempel vilka artiklar du tidigare har läst. Vi kan inte koppla informationen till dig som individ. Din identitet skyddas bakom ett pseudoanonymisierat id-nummer. Vi ersätter ditt konto-id med en pesudonym som inte kan knytas till person. Med hjälp av detta nummer skapas en intresseprofil för att ge dig ett relevant och bra innehåll.

Personuppgifter

Pseudonymiserat användar-idnummer

Laglig grund för vår behandling

Avtalsenlig grund.

Personalisering av annonser
Annonser är också en viktig del av vårt innehåll. Och ju mer relevanta de är för dig desto bättre. Därför strävar vi efter att erbjuda dig en personligt anpassad upplevelse även av våra annonser. Vilka annonser som visas baseras på ditt intresse och dina beteenden när du använder våra tjänster.

Personuppgifter

IP-adress, cookie-idn

Laglig grund för vår behandling

Berättigat intresse.

Erbjudanden
Som vår kund vill vi självfallet ge dig bra erbjudanden. Det kan exempelvis handla om att du som Premiumkund erbjuds en förmånlig prenumeration på e-tidningen, eller resor och teaterbiljetter via Plusklubben.

Personuppgifter

E-post

Laglig grund för vår behandling

Berättigat intresse.

Produktförbättring
Vi använder data för att förbättra våra befintliga Tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner och få en ökad förståelse för hur vi kan göra användarupplevelsen bättre för dig. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på våra webbsidor för att förbättra relevansen för sökresultat, för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras, innehåll på webbsidor och placering av relevant innehåll för dig på våra webbsidor.

Laglig grund för vår behandling

Berättigat intresse.

Affärsutveckling
Vi behandlar personuppgifter genom analys och business intelligence. Behandlingen är viktigt för att våra produkter och affär ska vidareutvecklas genom välgrundade beslut. Vi hanterar personuppgifterna på ett korrekt och säkert sätt. Exempelvis använder vi säker inloggning, så kallad tvåstegsverifiering, till våra system som hanterar personuppgifterna. Uppgifterna skickas heller inte runt i samband med analysarbetet, utan de stannar kvar i dataplattformen.

Laglig grund för vår behandling

Berättigat intresse.

Personaliserat innehåll
Vill du inte ha ett personaliserat innehåll tackar du nej i cookieinformationen på våra digitala produkter. Då får du inte längre redaktionellt innehåll eller annonser som är personligt anpassade. Däremot fortsätter vi räkna anonym statistik gällande ditt besök, eftersom det ligger i vårt intresse att ge dig en hög användarupplevelse. Du fortsätter också få generella annonser som inte är anpassade baserat på ditt beteende, helt enkelt eftersom vi inte längre samlar in sådan information om dig.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål och så länge du är kund eller så länge det måste sparas på grund av lagkrav. Efter avslutad prenumeration behålls uppgifterna i 12 månader för att kunna upprätthålla kvalitet på vår statistik. Därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras. Våra prenumerations- och annonssystem har stöd för att avidentifiera information.

Vem du kontaktar
Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till angiven adress nedan. Du kan också alltid kontakta kundservice via vår hemsida om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter.

Hall Media AB

Kundcenter

551 80 Jönköping

kundcenter@hallmedia.se

Nyheter

Visa alla