Vänd din enhet

Var vänlig och vänd din enhet till porträttläge för att surfa vidare med bästa upplevelse.

Var med och forma framtiden

Genom vår journalistik och kommunikation skapar vi närvaro och tillgänglighet i det lokala sammanhanget. Nyckeln till Hall Medias framtid och vår vision, tillika grunden för vår historia är mod och nyfikenhet. Välkommen att dela vår vision och forma framtiden tillsammans med oss.

Läs mer

Närvarande och tillgängliga i det lokala

Hall Media har en unik mix av oberoende mediekanaler vars journalistik och berättande når en majoritet av befolkningen på de orter vi närvarar i. Engagerat, ärligt och målinriktat - tillsammans gör vi vårt berättande tillgängligt på läsarens villkor.

Läs mer

Närvarande och tillgängliga i det lokala

Hall Media har en unik mix av oberoende mediekanaler vars Journalistik och berättande når en majoritet av befolkningen på de orter vi närvarar i. Engagerat, ärligt och målinriktat - tillsammans gör vi vårt berättande tillgängligt på läsarens villkor.
Vi levererar kvalitativ journalistik och kommunikation genom samtida distributionskanaler till våra läsare och målgrupper. Varje utgivningsdag når Hall Media långt över en kvarts miljon människor via prenumererade morgontidningar, gratistidningar och nyhetssajter.

I norra Småland ger vi ut Jönköpings-Postens Länstidning med en räckvidd på 151.000 läsare¹, och gratistidningarna Jönköping Nu, Finnveden Nu, Höglandet Nu, Västboandan och Tranås Aktuellt. I södra Småland finns Smålänningen med en räckvidd på 30.000 läsare¹, som kommer ut måndag till fredag och är en prenumererad morgontidning samt gratistidningen Veckobladet Smålänningen.
Skaraborgs Tidning i Västergötland med en räckvidd på 47.000 läsare¹, har en utgivningsfrekvens på 4 dagar/vecka och är prenumererade medan Skövde Nyheter är en veckoutgiven gratistidning. Gratistidningarna delas ut till samtliga hushåll i sina respektive regioner.
På webben erbjuder vi ständigt uppdaterade nyheter i våra nyhetsappar och på jp.se, jnytt.se, smt.se, tranastidning.se, vetlandaposten.se, smalandsdagblad.se, smalanningen.se, vn.se, skovdenyheter.se, falkopingstidning.se, skaraborgslanstidning.se och vastgotabladet.se.

¹Orvesto helår 2018

Under Hall Medias verksamhetstak ryms även Event, Tryckpress, Logistik och Medieproduktion.

Mer om oss