Vänd din enhet

Var vänlig och vänd din enhet till porträttläge för att surfa vidare med bästa upplevelse.

Var med och forma framtiden

Genom vår journalistik och kommunikation skapar vi närvaro och tillgänglighet i det lokala sammanhanget. Nyckeln till Hall Medias framtid och vår vision, tillika grunden för vår historia är mod och nyfikenhet. Välkommen att dela vår vision och forma framtiden tillsammans med oss.

Läs mer

Närvarande och tillgängliga i det lokala

Hall Media har en unik mix av oberoende mediekanaler vars journalistik och berättande når en majoritet av befolkningen på de orter vi närvarar i. Engagerat, ärligt och målinriktat - tillsammans gör vi vårt berättande tillgängligt på läsarens villkor.

Läs mer

Om Hall Media

Historia

Från boktryckeri till mediehus

Tidningsmannen Josef Hamrin (1871-1934) är en av nyckelpersonerna i Hall Medias historia. © JP Bildarkiv

Hall i Hall Media

Det är Jönköpings-Postens grundare Herman Teodor Hall som fått ge namn åt dagens mediehus. Hall startade redan 1863 upp en tryckeri- och förlagsverksamhet i Jönköping. År 1865 gav han ut det första numret av Jönköpings-Posten och ett flertal tryckerier med tidningsutgivning startades bland annat i Stockholm, Kristinehamn och Vetlanda. De många företagen, tidningarna och tryckerierna växte snart Herman Hall över huvudet. För att undvika ett ekonomiskt sammanbrott och klara utgivningen främst av Jönköpings-Posten, tog Halls vänner inom väckelserörelsen över ansvaret och bildade år 1874 Herman Halls Boktryckeri AB.

Josef Hamrin

År 1893 kom den energiske Josef Hamrin till Jönköpings-Posten. Hamrin var verksam som både chefredaktör och ansvarig utgivare från 1910 fram till 1934. Under Josef Hamrins 41 år vid Jönköpings-Posten samlades aktiemajoriteten inom familjen Hamrin som sedan dess förblivit den dominerande aktieägaren i bolaget. Moderbolagen består sedan april 2020 av Mittmedia och Amedia.

Nyheter

Visa alla