Vänd din enhet

Var vänlig och vänd din enhet till porträttläge för att surfa vidare med bästa upplevelse.

Var med och forma framtiden

Genom vår journalistik och kommunikation skapar vi närvaro och tillgänglighet i det lokala sammanhanget. Nyckeln till Hall Medias framtid och vår vision, tillika grunden för vår historia är mod och nyfikenhet. Välkommen att dela vår vision och forma framtiden tillsammans med oss.

Läs mer

Närvarande och tillgängliga i det lokala

Hall Media har en unik mix av oberoende mediekanaler vars journalistik och berättande når en majoritet av befolkningen på de orter vi närvarar i. Engagerat, ärligt och målinriktat - tillsammans gör vi vårt berättande tillgängligt på läsarens villkor.

Läs mer

Mission och vision

Kärnvärden

Kärnvärden

ENGAGEMANG
Vi bryr oss och vi brinner i stort och smått, oavsett människa eller händelse.

NYFIKENHET
Vår mission och vårt kall. Nyfikenheten driver oss i allt. Mötet, människan, affären och framtiden.

TROVÄRDIGHET
Opartiska tillika trogna sanningen oavsett sammanhang eller möte. Grundläggande i livet, journalistiken och affären.

TILLSAMMANS
Den lilla arbetsgruppen eller det stora samhället. Vi verkar och agerar tillsammans. Här finns glädje och hävstänger.

MOD
Nyckeln i vår framtid och vision, tillika grunden för vår historia. Att vara modig för oss är att ständigt driva framåt.

Nyheter

Visa alla